ABE Nieruchomości Sp. z o. o. sp. k.
ul. Śniadeckich 12a, 60-774 Poznań
NIP 7792444229 KRS 0000626095

tel. 61 8101712, 61 8434195
www.abenieruchomosci.pl
e-mail: biuro@abenieruchomosci.pl